หากคุณกำลังมองหาอพาร์ทเม้นท์

อยู่ในกรุงเทพ

อยู่ใกล้ BTS

แหล่งของกิน

มีระบบรักษาความปลอดภัย

.

อพาร์ทเม้นท์ของเรา

แจ้งเตือนข่าวสาร สำหรับลูกบ้าน

ช่องทางการติดต่ออพาร์ทเม้นท์

การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกบ้านกับเจ้าหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประจำที่สำนักงาน หรือเกิดเหตุฉุกเฉินอยากติดต่อเจ้าหน้าที่กะทันหัน ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างล่าช้า ทางอพาร์ทเม้นจึงขอแจ้งช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ครอบคลุมและสะดวก มากยิ่งขั้น ปัจจุบันทางอพาร์ทเม้นท์มีช่องทางการติดต่อและแอพพลิเคชั่นต่างๆ สำหรับลูกบ้าน ดังนี้ 1. ช่องทางโทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายสำนักงาน : 081 ...

การรับของและพัสดุ กับทางอพาร์ทเม้นท์

ช่องทางการติดต่อขอรับของและพัสดุสำหรับลูกบ้าน สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ห้องสำนักงานได้   โดยทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บพัสดุไว้ที่ห้องสำนักงานเพื่อป้องกันการสูญหาย ลูกบ้านมารับพัสดุกับเจ้าหน้าที่ แจ้งชื่อให้ตรงกับชื่อผู้รับพัสดุพร้อมกับลงชื่อรับพัสดุอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันพัสดุสูญหายและได้รับของอย่างถูกต้อง

วิธีแจ้งซ่อม แจ้งโอนเงิน และแจ้งย้ายออก สำหรับลูกบ้าน

เพื่อให้เกิดความสะดวก และป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากการแจ้งรายการต่างๆ ทางวาจา ทางอพาร์ทเมนท์ขอให้ทุกท่านสแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อทำรายการดังต่อไปนี้ แจ้งซ่อม แจ้งโอนเงินผ่านทางธนาคาร แจ้งย้ายออก/เปลี่ยนสัญญา/ย้ายห้อง โปรดอ่าน ทางอพาร์ทเมนท์จะทำการรับแจ้งรายการดังกล่าวผ่านระบบเท่านั้น ไม่ว่าแจ้งทางวาจา มิฉะนั้นจะถือว่าอพาร์ทเม้นท์ไม่ได้รับแจ้ง Dismiss this ...